גשר הרכבת - בן שמן   
גשר רכבת מספר 11
גשר רכבת מספר 11
גשר 11 בדחיקה
גשר 11 בדחיקה