ניסיונות העמסה לקניון נהריה   
משאבת העמסה
משאבת העמסה